Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych i art. 54 § 2 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325),

zarządzam

§1

Zmianę punktu 13 Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 w ten sposób, iż powyższy punkt otrzymuje brzmienie „Odwołuję wszystkie wyznaczone terminy rozpraw i posiedzeń jawnych do 15 maja 2020 r. poza sprawami pilnymi, określonymi w pkt. 11 zarządzenia z 23.03.2020 r.

§2

W odwołanych sprawach zobowiązuję sędziów referentów do wyznaczenia nowych terminów

rozpraw

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-29
Publikacja w dniu:
2020-04-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-27
Publikacja w dniu:
2020-04-27
Opis zmiany:
b/d