Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Człuchowie i godzin przyjęć interesantów

Zarządzenie
Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
z dnia 2 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Człuchowie
i godzin przyjęć interesantów

Działając na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 2062 ze zm.) oraz § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316 ze zm.), zarządzam:

§1

Ustalam godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Człuchowie: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 15.

§2

Ustalam w Sądzie Rejonowym w Człuchowie następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Biura Obsługi Interesantów: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 153°,

2) Biura Podawczego: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 do 1530 ,

3) Sekretariatów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału

Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy, V Wydziału Ksiąg Wieczystych:

a)      w poniedziałki, w godzinach od 8 do 18°°,

b)        od wtorku do piątku, w godzinach od 8°° do 1500,

4) Sekretariatu Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7 do 1530 ,

5) Kasy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 14.

§3

Traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Człuchowie i godzin przyjęć interesantów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.

§5

1. Zarządzenie podać do wiadomości pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie.

 

2. Zarządzenie opublikować na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Człuchowie.

Prezes Sądu Rejonowego w Człuchowie SSR Marek OsowickiZarządzenie

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin urzędowania Sądu Rejonowego w Człuchowie i godzin przyjęć interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
b/d