Rok 2016

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku

 

MS-S1 2016.2 - sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5 2016.2 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 2016.2 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 2016.2 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 2016.2 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11.12 2016.2 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16.18 2016.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW 2016.2 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 2016.2 - sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 2016.2 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za 2016 rok

 

 

 

 

MS-S1 2016.4 - sprawozdanie w sprawach cywilych
MS-S5 2016.4 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 2016.4 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 2016.4 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 2016.4 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11.12 2016.4 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16.18 2016.4 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW 2016.4 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 2016.4 - sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 2016.4 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-DB 1 2016.4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa