Rok 2015

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 roku

 

MS-S1 2015.2 - sprawozdanie w sprawach cywilych
MS-S5 2015.2 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 2015.2 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 2015.2 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 2015.2 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 2015.2 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 2015.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 2015.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW 2015.2 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 2015.2 - sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 2015.2 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za 2015 rok

 

MS-S1 2015.4 - sprawozdanie w sprawach cywilych
MS-S5 2015.4 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6 2015.4 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7 2015.4 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10 2015.4 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej
MS-S11/12 2015.4 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16 2015.4 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18 2015.4 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20KW 2015.4 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 2015.4 - sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40 2015.4 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej