Lista sędziów

Lista sędziów Sądu Rejonowego w Człuchowie
według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku:

(zakres czynności przypisano do nazwiska)

 

Lp. Imię i Nazwisko Wydział/Sekcja Funkcje
1.

Marek Osowicki


IV Wydział Pracy

Prezes Sądu

Przewodniczący IV Wydziału Pracy

 

2. Agnieszka Biernikowicz

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wiceprezes Sądu

Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich

3. Alicja Aubrecht-Prądzyńska

II Wydział Karny

 
4. Barbara Babińska

II Wydział Karny

 
5. Anna Wołujewicz

I Wydział Cywilny

V Wydział Ksiąg Wieczystych

 
6. Sylwia Piasecka

I Wydział Cywilny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Pracy

 
7. Mirosława Dykier-Ginter I Wydział Cywilny Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego
8. Czesław Szymanówka

II Wydział Karny

Przewodniczący II Wydziału Karnego
9. Maciej Zaborowski II Wydział Karny

Delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie art. 77 par. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

10 Robert Wysocki I Wydział Cywilny

 

Rejestr zmian dla: Lista sędziów