Rok 2020

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020 roku

 

MS-S1 2020.2 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 2020.2 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 2020.2 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 2020.2 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 2020.2 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11.12 2020.2 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16.18 2020.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW 2020.2 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 2020.2 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 2020.2 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowejMS-S1r - etatyzacja

MS-S5r - etatyzacja

MS-S11/12r - etatyzacja

MS-S16/18 - etatyzacja

MS-S20KW - etatyzacja

Rejestr zmian dla: Rok 2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-15
Publikacja w dniu:
2020-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Opis zmiany:
b/d