Rok 2018

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 roku

 

MS-S1 2018.2 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 2018.2 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 2018.2 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 2018.2 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 2018.2 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11.12 2018.2 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16.18 2018.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW 2018.2 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 2018.2 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 2018.2 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-DB 1 2018.2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa


Sprawozdania statystyczne za rok 2018 roku

MS-S1 2018.4 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 2018.4 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 2018.4 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 2018.4 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 2018.4 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11.12 2018.4 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16.18 2018.4 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW 2018.4 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 2018.4 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 2018.4 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-DB 1 2018.4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa

 


Rejestr zmian dla: Rok 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-23
Publikacja w dniu:
2019-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
b/d