Rok 2017

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku

 

MS-S1 2017.2 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 2017.2 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 2017.2 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 2017.2 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 2017.2 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11.12 2017.2 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16.18 2017.2 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW 2017.2 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 2017.2 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 2017.2 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-DB 1 2017.2 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa


Sprawozdania statystyczne za  2017 rok


MS-S1 2017.4 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 2017.4 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 2017.4 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 2017.4 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 2017.4 - sprawozdanie z sadowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11.12 2017.4 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16.18 2017.4 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW 2017.4 - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-Kom23 2017.4 - sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 2017.4 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-DB 1 2017.4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa


Rejestr zmian dla: Rok 2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-17
Publikacja w dniu:
2018-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-20
Publikacja w dniu:
2017-04-20
Opis zmiany:
b/d