Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • I Ns 442/18

  Sąd Rejonowy w Człuchowie Dnia 29 maja 2020 Sygn. akt I Ns 442/18

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 442/18 z wniosku Rafała Sikora z udziałem Tomasza Sikora i Piotra Sikora o sporządzenie spisu inwentarza po Teresie Sikora i Zdzisławie Sikora, w dniu 19 grudnia 2018 roku roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Teresie Sikora, zmarłej w dniu 22 stycznia 2017 roku w Chojnicach, ostatnio stale zamieszkałej Jęcznikach Wielkich oraz po Zdzisławie Sikora, zmarłym w dniu 24 listopada 2017 roku w Jęcznikach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Jęcznikach Wielkich. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 26 maja 2020 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 26 maja 2020 r.
  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania
  działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 21 maja 2020 r. o zmianie zarządzenia z dnia 23 marca 2020 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 21 maja 2020 r.

  o zmianie zarządzenia z dnia 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w
  zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań
  zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  1. W Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r. określającym procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 uchyla się pkt. 21, 22 i 23 (dot. ograniczeń wysyłania korespondencji).
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.
  Czytajwięcejo:
 • Informacja o terminach rozpraw

  SPRAWY PILNE ORAZ SPRAWY, W KTÓRYCH ODBYCIE ROZPRAWY LUB POSIEDZENIA JEST NIEZBĘDNIE KONIECZNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA W SĄDZIE REJONOWYM W CZŁUCHOWIE

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych i art. 54 § 2 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325),

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć