Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego - na zastępstwo

  Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego - na zastępstwo

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy w roku 2020

  Zarządzenie
  Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 13 stycznia 2020 r.
  w sprawie ustalenia dni 14 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. wolnymi od pracy
  w Sądzie Rejonowym w Człuchowie

  §1

  1. Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit. b i art. 31a§1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.), w związku z § 39 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141) oraz zgodnie z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zarządzamy:

  1)      dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020r. (sobota),

  2)   dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Człuchowie w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020r. (sobota).

  Czytajwięcejo:
 • A-351-2/19 usługi społeczne

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na Dostawę energii cieplnej do obiektu Sądu Rejonowego w Człuchowie

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 163/17

  Przed Sądem Rejonowym w Człuchowie Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 163/17 z wniosku Genowefy Hołowatej, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 25/2, 131, 110/6, 110/1, 373/3 o łącznej powierzchni 7.3600 ha, stanowiących gospodarstwo rolne, położonej w Polnicy gmina Człuchów województwo pomorskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1Z/00000335/1, a która to objęta jest rejestrem gruntów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie, numer jednostki rejestrowej G.21. Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, w szczególności spadkobierców ujawnionego w księdze wieczystej właściciela Michała Baran, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Człuchowie i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, może zostać pominięty w postępowaniu, a Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

  Czytajwięcejo:
 • 2020

  Dane za rok 2020

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć