Ochrona danych osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.           w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym RODO, informuję, że:

 

Administrator danych

Prezes Sądu Rejonowego w Człuchowie

ul. Szczecińska 1

77-300 Człuchów

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Katarzyna Jakubowska

tel. 693064318

e-mail: iod@czluchow.sr.gov.pl

 

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sąd m. in. w następujących celach:

-         sprawowanie wymiaru sprawiedliwości [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],

-         monitoring [art. 6 ust. 1 lit. e) RODO],

-         korespondencja kierowana do Sądu (np. skargi, wnioski, petycje) [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],

-         dostęp do informacji publicznej [art. 6 ust. 1 lit. a), c), e) RODO],

-         zamówienia publiczne [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],

-         zatrudnienie [art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO],

-         rekrutacja [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

 

Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów sądowych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym dobrowolne.

 

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Sąd danych osobowych, przysługują prawa:

-         prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

-         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-         prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

-         Prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

-         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w wymiarze sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-12-13
Publikacja w dniu:
2018-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-09-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d