Lista referendarzy

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Człuchowie
według stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku:

(zakres czynności przypisano do nazwiska)

 

Lp. Imię i Nazwisko Wydział Funkcje

1.

Adam Jabłoński

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
IV Wydział Pracy
V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych

2.

Magdalena Stoltman
I Wydział Cywilny
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 

 

Rejestr zmian dla: Lista referendarzy