Lista obrońców z urzędu

Lista obrońców

 

Lista A

wykaz adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściciwości Sądu Rejonowego w Człuchowie, deklarujacych gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu (§ 2 pkt 1 i § 3 pkt. 1 rozp.MS z 2015r. tj. Dz.U. z 2017 poz. 53)

 

 
Lp. Nazwisko i imię Adres do doręczeń Numer telefonu Numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, adres siedziby zawodowej adwokata lub adres zamieszkania radcy prawnego Tytuł zawodowy
1. GLISZCZYŃSKA Dorota

77-300 Człuchów

Plac Bohaterów 1/2

kom. 691 742 666

e-mail: d.prawo@gmail.com

77-300 Człuchów Plac Bohaterów 1/2

adwokat
 2. KOWCUN Bogusław

77-300 Człuchów Plac Bohaterów 3/3

kom. 609 767 382

fax 59 834 32 02

e-mail: colliuridicum@o2.pl

fax 59 834 32 02

77-300 Człuchów Plac Bohaterów 3/3

adwokat
3. KRYSA Marcin

77-300 Człuchów

ul.Batorego 2A

tel. 59 83 43 424

kom. 600 471 006

fax. 59 83 43 424

e-mail: adwokat.mkrysa@gmail.com

77-300 Człuchów ul. Batorego 2A

adwokat
4. SCHMIDT Wojciech

77-320 Przechlewo

Płaszczyca 22

tel. 59 83 38 500

kom. 606 318 853

fax. 59 833 85 01

e-mail: adwschmidt@gmail.com

77-320 Przechlewo Płaszczyca 22

adwokat
5. SZAŁEK Michał

77-300 Człuchów

Plac Bohaterów 1/2

kom. 723 262 623

e-mail: kancelaria@adwokat-szalek.pl

e-mail: szalek.michal@gmail.com

77-300 Człuchów Plac Bohaterów 1/2

adwokat

 

Lista B

wykaz pozostałych adwokatów i radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów o ustroju adwokatury, mających siedzibę zawodową na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Człuchowie (§2 pkt 2 i § 3 pkt 2 rozp.MS z 2015r. tj. Dz.U. z 2017 poz. 53)

 

Lp. Nazwisko i imię Adres do doręczeń Numer telefonu Numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, adres siedziby zawodowej adwokata lub adres zamieszkania radcy prawnego Tytuł zawodowy
1. ĆWIORA Sebastian 85-061 Bydgoszcz  ul. Matejki 10/3 kom. 698331932

e-mail: kancelariacwiora@wp.pl

adres zamieszkania:

85-061 Bydgoszcz

ul. Matejki 10/3

radca prawny
2. GURDAK Andrzej

77-300 Człuchów

ul. Bema 4

kom. 600 227 826

e-mail: a.gurdak@wp.pl

adres zamieszkania:

77-300 Człuchów

ul. Bema 4

radca prawny
3. PAWŁOWSKA Joanna

77-300 Człuchów

ul.Szczecińska 2/2

 kom. 509 687 889  

e-mail: kancelaria@adwokatczluchow.pl

77-300 Człuchów ul. Szczecińska 2/2

 adwokat
4. PEKRÓL Janusz

71-172 Szczecin

ul. Mochnackiego 17/2

tel. 91 48 54 176

e-mail: j.pekrol@radca.lex.pl

adres zamieszkania:

77-300 Człuchów

ul. Sobieskiego 1/27

radca prawny

 

Rejestr zmian dla: Lista obrońców z urzędu