Komornicy

Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie:

Sekretariat: 59 83 45 076

Księgowość, alimenty: 59 83 42 248

lub mailowo: czluchow@komornik.pl

Wszelkie wnioski proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.

 

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Człuchowie o nr:

68 9326 0006 0013 7041 3000 0010

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nr sprawy.

Nr rachunku bankowego znajduje się również na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Człuchowie pod adresem https://czluchow.sr.gov.pl/komornicy,m,mg,3,26


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

 

Irena Ochocińska
Plac Wolności 3/1, 77-300 Człuchów
tel. 59 834 50 76

tel. 59 834 22 48 - informacje w sprawach alimentacyjnych i księgowych


Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00

mail: czluchow@komornik.pl
www: www.izba.gdanska.komornik.pl


Wzmianka o tym, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Pani Irena Ochocińska nie przyjmuje spraw z wyboru wierzyciela z powodu powstania ponad sześciomiesięcznej zaległości w załatwianiu przez niego spraw. 

Rejestr zmian dla: Komornicy