I Ns 390/16 - spis inwentarza

Sąd Rejonowy w Człuchowie
Dnia 16 sierpnia 2016
Sygn. akt I Ns 390/16


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 390/16 z wniosku Gminy Człuchów o sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Poterackim, w dniu 3 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Zenonie Poterackim PESEL 48032613513, zmarłym w dniu 7 lipca 2013 roku w Jaromierzu, ostatnio stale zamieszkałym w Jaromierzu gm. Człuchów.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Pełna treść dokumentu