I Ns 201/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

Sąd Rejonowy w Człuchowie
Dnia 17 maja 2016
Sygn. akt I Ns 201/16

 

OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 201/16 z wniosku Karola Fatyga z udziałem Konrada Fatyga, Moniki Majewskiej i małol. Michaliny Majewskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Fatyga, w dniu 13 maja 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zdzisławie Wiesławie Fatyga PESEL 56051801695 zmarłym w dniu 21 września 2015 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie ul. Średnia 8/2.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Pełna treść ogłoszenia