I Ns 175/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

 

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Dnia 9 maja 2016 roku

Sygn. akt. I Ns 175/16

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 175/16 z wniosku Artura Ostrowskiego z udziałem Jerzego Ostrowskiego, Danuty Krasoń i Beaty Nowakowskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Wiktorze Ostrowskim, w dniu 28 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiktorze Ostrowskim PESEL 45041511478, zmarłym w dniu 27 maja 2014 roku w Rychnowach, ostatnio stale zamieszkałym w Rychnowach 70 gm. Człuchów.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Pełna treść ogłoszenia