I Ns 174/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

Sąd Rejonowy w Człuchowie
Dnia 5 maja 2016
Sygn. akt I Ns 174/16


OGŁOSZENIE


Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 174/16 z wniosku Artura Ostrowskiego z udziałem Jerzego Ostrowskiego, Danuty Krasoń i Beaty Nowakowskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Ostrowsiej, w dniu 25 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Alicji Marcie Ostrowskiej PESEL 45041208808, zmarłej w dniu 30 stycznia 2016 roku w Rychnowach, ostatnio stale zamieszkałej w Rychnowach 70 gm. Człuchów.
Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Pełna treść ogłoszenia