Historia Ośrodka

Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Człuchowie  w obecnym budynku – os. Wazów 6a w Człuchowie – powstał w 1987r. Został powołany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z inicjatywy kierownika ZKSS w Człuchowie przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie pionu rodzinnego i pierwszego kierownika ośrodka kuratorskiego mgr Marii Matwiejewicz.

W latach wcześniejszych ośrodek kuratorski działał nie mając bazy lokalowej w wynajmowanych świetlicach szkolnych na terenie powiatu człuchowskiego. W wyniku działań  kuratora specjalisty Marii Matwiejewicz w latach 80-tych Sąd Rejonowy w Człuchowie otrzymał nieodpłatnie  budynek gospodarczy, tzw. "barak" od Spółdzielni Mieszkaniowej "Pomorzanka". Ze środków Sądu Rejonowego w Człuchowie budynek został przystosowany do potrzeb prowadzenia działań z młodzieżą. W latach 2013-2015 w budynku ośrodka został przeprowadzony kompleksowy remont zewnętrzny i wewnętrzny. Obiekt został  przystosowany do obecnych standardów. Obecnie Ośrodek Kuratorski Nr 1 w Człuchowie dysponuje idealną bazą lokalową. Jest to zasługa ludzi dobrej woli widzących sens resocjalizacji w miejscu zamieszkania wychowanka – bez odłączania nieletniego  od środowiska rodzinnego.

W tej chwili po ok. 29 latach działalności placówka wrosła w struktury lokalnego społeczeństwa jako element niosący pomoc młodzieży zagubionej w sytuacji szkolnej, rodzinnej i środowiskowej. Wychowankowie  mają  możliwość skorzystania z poprawy swojego zachowania  w miejscu zamieszkania.

Rejestr zmian dla: Historia Ośrodka