I Ns 442/18

Sąd Rejonowy w Człuchowie Dnia 29 maja 2020 Sygn. akt I Ns 442/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 442/18 z wniosku Rafała Sikora z udziałem Tomasza Sikora i Piotra Sikora o sporządzenie spisu inwentarza po Teresie Sikora i Zdzisławie Sikora, w dniu 19 grudnia 2018 roku roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Teresie Sikora, zmarłej w dniu 22 stycznia 2017 roku w Chojnicach, ostatnio stale zamieszkałej Jęcznikach Wielkich oraz po Zdzisławie Sikora, zmarłym w dniu 24 listopada 2017 roku w Jęcznikach Wielkich, ostatnio stale zamieszkałym w Jęcznikach Wielkich. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 442/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-29
Publikacja w dniu:
2020-05-29
Opis zmiany:
b/d