I Ns 25/19

Sąd Rejonowy w Człuchowie
Dnia 16 kwietnia 2019
Sygn. akt I Ns 25/19


OGŁOSZENIE


Przed Sądem Rejonowym w Człuchowie – I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 25/19 toczy się sprawa z wniosku Danuty Pruskiej z udziałem Grażyny Osiadło i Mai Osiadło o stwierdzenie nabycia spadku po Konstantynie Pruskim zmarłym w dniu 03 lipca 2018 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie na os. Piastowskim 11/3. Spadkodawca pozostawił majątek w postaci udziału w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Człuchowie na os. Piastowskim 11/3, dla którego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW SL1Z/00031968/3.
Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: I Ns 25/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-16
Publikacja w dniu:
2019-04-16
Opis zmiany:
b/d