I Ns 149/18

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 149/18 z wniosku Michała Szwemin, Tomasza Szwemin, Anny Stanios i Alicji Dowksza z Jadwigi Szwemin o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Szwemin, w dniu 28 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Szwemin PESEL 53080303794, zmarłym w dniu 29 listopada 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkały w Człuchowie ul. Szczecińska 28.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 149/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-26
Publikacja w dniu:
2018-07-26
Opis zmiany:
b/d