I Ns 489/16 - wykaz inwentarza

W sprawie

z wniosku Grzegorza Andrych

z udziałem Agnieszki Andrych

o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Andrych,

"Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 489/16 z wniosku Grzegorza Andrych z udziałem Agnieszki Andrych o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Andrych, w dniu 10 października 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Andrych PESEL 55013100258, zmarłym w dniu 12 października 2015 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie ul. Bema 31.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."