I Ns 276/16 - wykaz inwentarza

Sąd Rejonowy w Człuchowie
I Wydział Cywilny

Człuchów, dnia 7 lipca 2016r.

 

Sygn. akt Ns 276/16

 

OGŁOSZENIE

 

W sprawie z wniosku Bożeny Daszek w sprawie wykazu inwentarza, Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o zamieszczenie w Gazecie Prawnej ogłoszenia następującej treści:

"W dniu 1 czerwca 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 276/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Marianie Daszek PESEL 57081100558, zmarłym w dniu 29 listopada 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie przy ul. Sobieskiego 6/4.

 

Pełna treść dokumentu