Ogłoszeń

Artykuły

 • TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  W preambule do ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw ustawodawca wskazał na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

  W dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 1.

  Dyżur w tych dniach będą pełnili kuratorzy sądowi oraz  asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie.

  • w dniu 21 i 24 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Agnieszka Przytarska - Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.6, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 25 lutego 2020 r. dyżur będzie pełnił Pan Wojciech Mroziewicz - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.22, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 26 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Anna Jelińska - Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.8, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 27 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Grażyna Tubaja - Kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.22, w godzinach od 12:00 do 14:00;
  • w dniu 28 lutego 2020 r. dyżur będzie pełniła Pani Małgorzata Kita - Kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – gabinet nr 2.1, w godzinach od 12:00 do 14:00;

   

  Dalszego wsparcia osobom pokrzywdzonym udzielają podmioty, które świadczą w 2020 roku pomoc finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Lista organizacji dostępna jest pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl.

   

  Czytajwięcejo:
 • OD 18 DO 24 LUTEGO 2019 ROKU TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  OD 18 DO 24 LUTEGO 2019 ROKU TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy.

  Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku w celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

  Szczegółowe dane na temat pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem znajdują się na stronie  www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz  http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ 

   Dodatkowo informujemy, iż w dniu 20 lutego 2019 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie przy ul. Szczecińskiej 1 w pokoju nr  1.11 na parterze budynku Sądu.

  Dyżur będzie pełniła asystent sędziego Sądu Rejonowego w Człuchowie.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 390/16 - spis inwentarza

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 390/16 z wniosku Gminy Człuchów o sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Poterackim, w dniu 3 sierpnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Zenonie Poterackim PESEL 48032613513, zmarłym w dniu 7 lipca 2013 roku w Jaromierzu, ostatnio stale zamieszkałym w Jaromierzu gm. Człuchów.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 372/16 - wykaz inwentarza

  W dniu 19 lipca 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 372/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Tomaszu Krzysztofie Sterkowiec PESEL 86100708417, zmarłym w dniu 9 maja 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym 77 – 320 Szczytno 107/12.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 174/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 174/16 z wniosku Artura Ostrowskiego z udziałem Jerzego Ostrowskiego, Danuty Krasoń i Beaty Nowakowskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Alicji Ostrowsiej, w dniu 25 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Alicji Marcie Ostrowskiej PESEL 45041208808, zmarłej w dniu 30 stycznia 2016 roku w Rychnowach, ostatnio stale zamieszkałej w Rychnowach 70 gm. Człuchów.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 175/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 175/16 z wniosku Artura Ostrowskiego z udziałem Jerzego Ostrowskiego, Danuty Krasoń i Beaty Nowakowskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Wiktorze Ostrowskim, w dniu 28 kwietnia 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wiktorze Ostrowskim PESEL 45041511478, zmarłym w dniu 27 maja 2014 roku w Rychnowach, ostatnio stale zamieszkałym w Rychnowach 70 gm. Człuchów.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 201/16 - O sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 201/16 z wniosku Karola Fatyga z udziałem Konrada Fatyga, Moniki Majewskiej i małol. Michaliny Majewskiej o sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Fatyga, w dniu 13 maja 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Zdzisławie Wiesławie Fatyga PESEL 56051801695 zmarłym w dniu 21 września 2015 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie ul. Średnia 8/2.

  Czytajwięcejo: