Zbędne składniki majątku

Informacja

 

W toku bieżącej działalności Sądu Rejonowego w Człuchowie stwierdzono występowanie składników rzeczowych majątku ruchomego, które nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki. Wykaz tych składników majątku przedstawiono w załączniku.

 

                 Informacja o darowiźnie

 

Informacja Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

 

Wykaz zbędnych składników majątku

Rejestr zmian dla: Zbędne składniki majątku