Ogłoszenia

Artykuły

 • I Ns 369/18

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 369/18 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie przy udziale Dariusza Pestka, Wojciecha Pestka, Wiesławy Pestka, Doroty Nurzyńskiej, zbiegniewa Pestka i Wiolety Pestka o sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Andrzeju Pestka, w dniu 29 listopada 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Andrzeju Pestka PESEL 67062809972, zmarłym w dniu 28 czerwca 2016 roku w Gdańsku, ostatnio stale zamieszkały Biskupnica 11.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 149/18

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 149/18 z wniosku Michała Szwemin, Tomasza Szwemin, Anny Stanios i Alicji Dowksza z Jadwigi Szwemin o sporządzenie spisu inwentarza po Tadeuszu Szwemin, w dniu 28 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Tadeuszu Szwemin PESEL 53080303794, zmarłym w dniu 29 listopada 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkały w Człuchowie ul. Szczecińska 28.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 88/17

  OGŁOSZENIE

  W dniu 01 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 88/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Jarosławie Spychalskim, PESEL 68052410356, zmarłym w dniu 12 września 2016 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Czarnem, ul. Zamkowa 11/7.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 191/17

  OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 191/17 z wniosku Justyny Klik o sporządzenie spisu inwentarza po Januszu Wacławie Klik, w dniu 10 maja 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Wacławie Klik PESEL 35092808430, zmarłym w dniu 16 października 1992 roku w Przechlewie, ostatnio stale zamieszkałym w Przechlewie.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 117/17

  OGŁOSZENIE

  Sygn. akt Ns 117/17

  w sprawie z wniosku Tomasza Łoś

  z udziałem Adama i Andrzeja Łoś

  o złożenie wykazu majątku spadkowego

   

  W dniu 15 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 117/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Teresie Łoś, PESEL 52022911907, zmarłej w dniu 30 grudnia 2016 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie ul. Dworcowa 8/2.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 185/17

  OGŁOSZENIE

  Sygn. akt Ns 185/17

  W sprawie

  z wniosku Andrzeja Oleszczuk

  z udziałem Adriana Oleszczuk

  o stwierdzenie nabycia spadku po Marioli Oleszczuk oraz złożenia wykazu inwentarza po Marioli Oleszczuk

   

  W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 185/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Marioli Oleszczuk, PESEL 6412120843, zmarłej w dniu 09 marca 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie os. Witosa 15/14.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 582/16

  Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 582/16 z wniosku Pauliny Wójcik i małol. Dominiki Wójcik z udziałem małol. Marleny Pobojewskiej i małol. Natana Pobojewskiego o sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Pobojewskiej, w dniu 20 kwietnia 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Pobojewskiej PESEL 49051711563, zmarłej w dniu 16 sierpnia 2010 roku w Konarzynach, ostatnio stale zamieszkałej w Konarzynach ul. Lotnicza 5.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 505/16 - wykaz inwentarza

  OGŁOSZENIE

  Sygn. akt Ns 505/16

   

  W sprawie

  z wniosku  Kozłowska – Derda Marta

  o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Kozłowskim

   

  „W dniu 4 października 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 505/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Ryszardzie Leonie Kozłowskim, PESEL 57100911974, zmarłym w dniu 29 września 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Czarnem, Wierzbnik 5.

  POUCZENIE:

  - ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

  - osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 489/16 - wykaz inwentarza

  W sprawie

  z wniosku Grzegorza Andrych

  z udziałem Agnieszki Andrych

  o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Andrych,

  "Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 489/16 z wniosku Grzegorza Andrych z udziałem Agnieszki Andrych o sporządzenie spisu inwentarza po Ryszardzie Andrych, w dniu 10 października 2016 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Ryszardzie Andrych PESEL 55013100258, zmarłym w dniu 12 października 2015 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie ul. Bema 31.

  Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 276/16 - wykaz inwentarza

   

  W sprawie z wniosku Bożeny Daszek w sprawie wykazu inwentarza, Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny zwraca się z prośbą o zamieszczenie w Gazecie Prawnej ogłoszenia następującej treści:

  "W dniu 1 czerwca 2016 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 276/16 został złożony wykaz inwentarza spadku po Marianie Daszek PESEL 57081100558, zmarłym w dniu 29 listopada 2015 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Człuchowie przy ul. Sobieskiego 6/4.

  Czytajwięcejo:

Zobacz również