I Ns 582/16

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 582/16 z wniosku Pauliny Wójcik i małol. Dominiki Wójcik z udziałem małol. Marleny Pobojewskiej i małol. Natana Pobojewskiego o sporządzenie spisu inwentarza po Krystynie Pobojewskiej, w dniu 20 kwietnia 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Pobojewskiej PESEL 49051711563, zmarłej w dniu 16 sierpnia 2010 roku w Konarzynach, ostatnio stale zamieszkałej w Konarzynach ul. Lotnicza 5.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 582/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d