I Ns 191/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 191/17 z wniosku Justyny Klik o sporządzenie spisu inwentarza po Januszu Wacławie Klik, w dniu 10 maja 2017 roku wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Wacławie Klik PESEL 35092808430, zmarłym w dniu 16 października 1992 roku w Przechlewie, ostatnio stale zamieszkałym w Przechlewie.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: I Ns 191/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-09
Publikacja w dniu:
2017-06-09
Opis zmiany:
b/d