I Ns 185/17

OGŁOSZENIE

Sygn. akt Ns 185/17

W sprawie

z wniosku Andrzeja Oleszczuk

z udziałem Adriana Oleszczuk

o stwierdzenie nabycia spadku po Marioli Oleszczuk oraz złożenia wykazu inwentarza po Marioli Oleszczuk

 

W dniu 20 kwietnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 185/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Marioli Oleszczuk, PESEL 6412120843, zmarłej w dniu 09 marca 2017 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie os. Witosa 15/14.

POUCZENIE:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Rejestr zmian dla: I Ns 185/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d