I Ns 117/17

OGŁOSZENIE

Sygn. akt Ns 117/17

w sprawie z wniosku Tomasza Łoś

z udziałem Adama i Andrzeja Łoś

o złożenie wykazu majątku spadkowego

 

W dniu 15 marca 2017 roku w Sądzie Rejonowy w Człuchowie I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 117/17 został złożony wykaz inwentarza spadku po Elżbiecie Teresie Łoś, PESEL 52022911907, zmarłej w dniu 30 grudnia 2016 roku w Człuchowie, ostatnio stale zamieszkałej w Człuchowie ul. Dworcowa 8/2.

POUCZENIE:

- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

- osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Rejestr zmian dla: I Ns 117/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d