Archiwum aktualności

Artykuły

 • Zarządzenie z 12 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Zarządzenie z 12 marca 2020 roku
  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z zagrożeniem koronawirusem :

  zarządzam

  §1

  odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych np. dotyczących zagrożenia dobra dziecka, z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i wniosków o tymczasowe aresztowanie oraz powiadomienie o odwołaniu stron i uczestników, za pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych środków komunikacji na odległość

  §2

  w odwołanych sprawach zobowiązuję sędziów referentów do wyznaczenia nowych terminów rozpraw

  §3

  wprowadzenie w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. asystentom sędziów zadaniowego czasu pracy określanego przez przewodniczącego danego wydziału, z zaleceniem w miarę możliwości, by praca była wykonywana w miejscu zamieszkania asystenta

  §4

  zakaz przyjmowania interesantów przez kuratorów sądowych w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r.


  §5

  1.ograniczenie osobistego dostępu interesantów do sądu z wyjątkiem osób wezwanych na rozprawy i posiedzenia w nieodwołanych sprawach, za okazaniem wezwania lub zawiadomienia

  2. umożliwienie interesantom kontaktu z sądem w formie telefonicznej, e-mail lub listownej

  §6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.03.2020 r.  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

  z dnia 23 marca 2020 r.

  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

   

   

  W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), na podstawie art. 22§1 pkt. 1a b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań z dnia 23 marca 2020 r

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 23 marca 2020 r.
  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań
  zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), na podstawie art. 22§1 pkt. la b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań z dnia 19 marca 2020 r

   

   

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

  z dnia 19 marca 2020 r.

  o zmianie zarządzenia z 17 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

   

  1. W ww. zarządzeniu z 17 marca 2020 r. dokonuje się nw. zmian:

  1)      Po pkt. 8 dodaje się pkt. 8a w brzmieniu:

  „8a) Wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń jawnych na miesiąc kwiecień 2020 roku, poza sprawami pilnymi.”

  2)      Po pkt. 14 dodaje się pkt. 14a i 14b w brzmieniu:

  „14a) Wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i inne terminy procesowe (sądowe) z wyłączeniem spraw pilnych i egzekucyjnych; nie dotyczy to spraw, w których ww. pisma zostały już wysłane.

  14b) Wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi.”

  3)      Po pkt. 26 dodaje się pkt. 27 w brzmieniu:

  „27) Zarządzenie obowiązuje od dnia 17 marca 2020 r.

   

  1. Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem obowiązują od dnia 19 marca 2020 r.
  2. Na stronie BIP zamieścić ujednolicony tekst zarządzenia z 17 marca 2020 r.
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań z dnia 17 marca 2020 r z uwzględnieniem zmian z 19 marca 2020

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

  z dnia 17 marca 2020 r.

  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

  uwzględniające zmiany wprowadzone zarządzeniem Prezesa SR w Człuchowie i Dyrektora SR w Człuchowie z dnia 19 marca 2020 r. 

   

   

  W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), na podstawie art. 22§1 pkt. 1a b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań z dnia 17 marca 2020 r

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

  z dnia 17 marca 2020 r.

  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

   

   

  W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), na podstawie art. 22§1 pkt. 1a b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d