Archiwum aktualności

Artykuły

 • Zarządzenie z 11 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Zarządzenie z 11 marca 2020 roku
  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. 1a Prawa o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z zagrożeniem koronawirusem :

  §1

  Wstrzymuję przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów do odwołania.

  §2

  Odwołuję wszelkie wizyty uczniów w sądzie

  §.3

  Zalecam:

  a)      zmianę postanowień dowodowych dotyczących przesłuchania świadków w sprawach cywilnych, na składanie zeznań świadków na piśmie w trybie art. 2711 k.p.c.

  b)      w sytuacjach przewidzianych w k.p.c. wydawanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym art. 339 § 1 k.p.c.

  c)      w sprawach, w których istnieje konieczność przesłuchania dużej ilości świadków zmienianie terminów rozpraw lub wzywanie pojedynczo świadków, każdego na inną godzinę

  d)      nie zezwalanie na udział publiczności na rozprawach

  e)    w sytuacji gdy strona wykazuje widoczne objawy chorobowe odstępowanie od czynności i odraczanie terminu rozprawy o korzystanie z wymiany pism przygotowawczych art. 2053 k.p.c.

  g)      uwzględnianie wniosków o zmianę terminu rozprawy z powodu choroby strony

  h)      sporządzanie uzasadnień przez sędziów w domu, na służbowych komputerach i instalowanie na nich możliwości dostępu do systemu sądowego i pracy z miejsca zamieszkania

  i)        okresowe ograniczenie wizyt kuratorów sądowych w terenie do niezbędnego minimum, w tym także ograniczenie zlecania wywiadów środowiskowych a w uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia, możliwość odstąpienia przez kuratorów od czynności służbowych, zlecanie zbierania informacji a nie wywiadu w trybie art. 14 k.k.w., wydłużenie do 8 miesięcy składania przez kuratorów informacji cyklicznych, ograniczenie wzywania do sądu osób przez kuratorów do sytuacji pilnych.

  §.4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie z 11 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Zarządzenie z 11 marca 2020 roku
  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z zagrożeniem koronawirusem :

  §1

  Wstrzymuję do odwołania przyjęcia interesantów w Punkcie Informacji Sądu Rejonowego w Człuchowie, informacje będą udzielane w formie telefonicznej oraz e-mail.

  §2

  W przypadku wyraźnych objawów choroby pracownicy ochrony do odwołania mogą odmówić wpuszczenia takiej osoby do sądu, o czym mają obowiązek zawiadomić właściwego sędziego lub kierownika sekretariatu.

  §3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r.

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 21 maja 2020 r. o zmianie zarządzenia z dnia 23 marca 2020 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 21 maja 2020 r.

  o zmianie zarządzenia z dnia 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w
  zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań
  zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  1. W Zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r. określającym procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 uchyla się pkt. 21, 22 i 23 (dot. ograniczeń wysyłania korespondencji).
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.
  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 13 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych i art. 54 § 2 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325),

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego z 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z 23 marca 2020 r. określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych i art. 54 § 2 (tj. Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 325),

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie

  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie

  z dnia 23 marca 2020 r.

  określające procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

   

   

   

  W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych ustaleń w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,
  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
  na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), na podstawie art. 22§1 pkt. 1a b i art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 365), zarządzamy:

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r. o zmianie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 23 marca 2020 r.

  Zarządzenie z dnia 2 kwietnia 2020 r.

  o zmianie Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Człuchowie
  i Dyrektora Sądu Rejonowego w Człuchowie
  z dnia 23 marca 2020 r.
  określającego procedury i ustalenia w zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2

  Czytajwięcejo:
 • Informacja o terminach rozpraw

  SPRAWY PILNE ORAZ SPRAWY, W KTÓRYCH ODBYCIE ROZPRAWY LUB POSIEDZENIA JEST NIEZBĘDNIE KONIECZNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA W SĄDZIE REJONOWYM W CZŁUCHOWIE

  Czytajwięcejo:
 • Informacja odnośnie Kancelarii Komornika Sądowego

  INFORMACJA

   

  Kancelaria Komornika Sądowego w Człuchowie

  od dnia 12.03.2020r. do 27.03.2020r. jest zamknięta.

  Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie:

  Sekretariat: 59 83 45 076

  Księgowość, alimenty: 59 83 42 248

  lub mailowo: czluchow@komornik.pl

  Wszelkie wnioski proszę składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego.

   

  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Człuchowie o nr:

  68 9326 0006 0013 7041 3000 0010

  w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nr sprawy.

  Nr rachunku bankowego znajduje się również na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Człuchowie pod adresem https://czluchow.sr.gov.pl/komornicy,m,mg,3,26

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie z 12 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Zarządzenie z 12 marca 2020 roku
  w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Na podstawie przepisu art. 22 § 1 pkt. la Prawa o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z zagrożeniem koronawirusem :

  zarządzam

  §1

  odwołanie wszystkich rozpraw i posiedzeń zaplanowanych w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. z wyjątkiem spraw pilnych np. dotyczących zagrożenia dobra dziecka, z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i wniosków o tymczasowe aresztowanie oraz powiadomienie o odwołaniu stron i uczestników, za pośrednictwem wszelkich dostępnych technicznych środków komunikacji na odległość

  §2

  w odwołanych sprawach zobowiązuję sędziów referentów do wyznaczenia nowych terminów rozpraw

  §3

  wprowadzenie w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r. asystentom sędziów zadaniowego czasu pracy określanego przez przewodniczącego danego wydziału, z zaleceniem w miarę możliwości, by praca była wykonywana w miejscu zamieszkania asystenta

  §4

  zakaz przyjmowania interesantów przez kuratorów sądowych w okresie od 13.03.2020 r. do 27.03.2020 r.


  §5

  1.ograniczenie osobistego dostępu interesantów do sądu z wyjątkiem osób wezwanych na rozprawy i posiedzenia w nieodwołanych sprawach, za okazaniem wezwania lub zawiadomienia

  2. umożliwienie interesantom kontaktu z sądem w formie telefonicznej, e-mail lub listownej

  §6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13.03.2020 r.  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Archiwum aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Człuchowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d