II Wydział Karny

II Wydział Karny - do spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i spraw wykroczeniowych
ul. Szczecińska 1, pok. 1.3, 1.4, 1.5

email: boi@czluchow.sr.gov.pl
Przewodniczący II Wydziału Karnego

SSR Czesław Szymanówka

pok. nr 1.6a
Przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13.00 - 14.30


Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego

Paweł Zabłocki

pok. 1.4

tel. 59 83 46 953


z-ca Kierownika Sekretariatu II Wydziału Karnego

Iwona Petrecka

pok. 1.4

tel. 59 83 46 952

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny