I Wydział Cywilny

I Wydzial Cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego
ul. Szczecińska 1, pok. 2.37, 2.40, 2.41,

email: boi@czluchow.sr.gov.pl

tel. 59 83 46 987

fax 59 83 46 966


Przewodniczący I Wydziału Cywilnego

SSR Mirosława Dykier - Ginter

pok. 2.52,

tel. 59 83 46 996

Przyjmuje interesantów w środy w godz. 12.00 - 14.00Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Grażyna Nita

pok. 2.40

tel. 59 83 46 987

 

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Agata Cherek

pok. 2.40

tel 59 83 46 987

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny