Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

W obchody „Tygodnia Przemocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się – Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22-27 lutego 2016 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą miały możliwość skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych w trakcie dyżurów w wymienionych wyżej podmiotach.

Dyżury te odbywały się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w sobotę od 10:00 do 13:00. Szczegółowe dane na temat dyżurujących podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W województwie pomorskim pomoc świadczy i udziela informacji:

 

Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno – Prawne INTERIOS

ul. Śląska 53, pok. 406, IV piętro

81-304 Gdynia

 

tel. 690 489 646 e-mail: biuro@interios.org.pl